Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

Artyku?y zosta?y otagowane jako:

altana

2. marzec 2017
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

By altana była ozdobą ogrodu

Wszyscy farciarze, kt�rzy maj? dom z ogrodem doskonale rozumiej? i? ogarni?cie ogrodu nie jest ?atwe je?li podejmuje si? takiego postanowienia ambitnie. Naj?atwiej bezsprzecznie posia? traw? oraz pobiega? nieco z kosiark? – i po k?opocie. Jednak kiedy po??damy ?eby ogr�d by? wizyt�wk? w?asnego budynku oraz objawia? si? doskonale z ulicy to poch?ania to nader intensywniejszych zabieg�w i nak?adu zasob�w.

Czytaj dalej...