Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

gruz

7. lutego 2021, 12:12
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Odpady powstałe podczas remontu

W sytuacji gdy planujemy przeprowadzić jakiś większy remont domu, jest jedna kwestia która może nas bardzo zmartwić. Dotyczy ona zasadniczo tego, że w wyniku prowadzenia prac remontowych powstanie mnóstwo odpadów, z którymi będziemy musieli coś uczynić, czyli innymi słowy pozbyć się ich ze swojego terenu. Tego rodzaju czynności jak skuwanie tynków czy wprost wyburzanie ścian, powodują powstawanie wielkich ilości gruzu, który liczy się czasem w tonach.

Czytaj dalej...

kominy

9. października 2017, 11:25
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

W jaki sposób czystość komina wpływa na koszty ogrzewania?

W kosztach dogrzania budynku znaczny udział ma efektywność sieci C.O. jako całości. Wspominając o niej na myśl przychodzą nam wszak najczęściej grzejniki lub kocioł, dużo rzadziej bierzemy pod rozwagę, iż częścią tej instalacji jest także komin. Niedocenianie jego funkcji w sprawności całej instalacji C.O. owocuje tym, iż szukamy winy za wyższe rachunki za ogrzewanie w jakimkolwiek z odcinków instalacji poza kominem. Jest on wszakże nie mniej znaczącym elementem jak wszelki inny.

Czytaj dalej...

deszcz

23. czerwca 2017, 12:02
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Bój nasz nieustanny z czynnikami atmosferycznymi....

Polska znajduje si? w tej strefie klimatycznej w jakiej warunki pogodowe narzucaj? wym�g ochrony przed ich niszczycielskim wp?ywem wszelakich komponent�w wyposa?enia dom�w jak r�wnie? odr?bnych struktur czy sprz?t�w znajduj?cych si? na zewn?trz. Dzieje si? w taki spos�b st?d i? poprzez du?? cz??? roku w Polsce mamy do czynienia z do?? wydatn? wilgotno?ci?…

Czytaj dalej...