Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

ogrd po zimie

30. styczeń 2019, 07:30
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Porządkowanie ogrodu przed wiosną

Harmonijnie z niepisanym stanem rzeczy kiedy tylko nadci?gnie do nas zn�w wiosna zaczniemy zn�w rozwa?a? robot? we w?asnym przydomowym ogr�dku. Wszak?e na samym wst?pie trzeba b?dzie troszk? posprz?ta? go po zimie. Zanikaj?cy ?nieg ods?oni przed nami wymiar zimowych zniszcze?. Wi?c zanim nadejdzie moment na takie ca?kiem normalne roboty ogrodowe, przesadzanie oraz sadzenie, nawadnianie itp. b?dziemy musieli si? chwyci? za posprz?tanie ogr�dka po okresie jesiennym i zimowym.

Czytaj dalej...

altana

2. marzec 2017, 14:56
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

By altana była ozdobą ogrodu

Wszyscy farciarze, kt�rzy maj? dom z ogrodem doskonale rozumiej? i? ogarni?cie ogrodu nie jest ?atwe je?li podejmuje si? takiego postanowienia ambitnie. Naj?atwiej bezsprzecznie posia? traw? oraz pobiega? nieco z kosiark? – i po k?opocie. Jednak kiedy po??damy ?eby ogr�d by? wizyt�wk? w?asnego budynku oraz objawia? si? doskonale z ulicy to poch?ania to nader intensywniejszych zabieg�w i nak?adu zasob�w.

Czytaj dalej...