Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

Tychy

8. listopad 2017, 12:58
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Polecam mieszkanie w Tychach

Tychy są z pewnością dość reprezentatywną miejscowością w obrębie województwa śląskiego. To przemysłowe miasto położone jest na południowym skraju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jest znane między innymi ze słynnych na cały kraj browarów.

Czytaj dalej...

15. sierpień 2017, 08:16
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Oszacowanie wartości mieszkania lub domu

Du?o ludzi musi stan?? pewnego dnia wobec potrzeby za?atwienia okre?lonych spraw w rozmaitego pokroju urz?dach. Charakter tych spraw jest r�?norodnej natury, mog? to by? sprawy finansowe lub administracyjne. Po?r�d interes�w dotycz?cych pieni?dzy zazwyczaj mamy do czynienia z bankami albo ubezpieczycielami. Wi??e si? to na przyk?ad z sytuacj? kiedy kto? zabiega o kredyt na kupno domu albo musi wykupi? polis? na jego ubezpieczenie.

Czytaj dalej...