Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

4. marca 2020, 11:17
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Kontrola nad budownictwem

Bez kwestionowania dom ma być takiego typu miejscem, w jakim człowiek oraz jego krewni powinni doznawać bezpieczeństwo. Od dawien dawna był to pewien z naczelnych czynników, dla jakich ludzie konstruowali sobie domy. Pożądali posiadać schronienie przed deszczem, zimnem, drapieżnymi zwierzętami, chociaż także przed resztą ludzi, jacy potrafili się pokusić o przywłaszczenie ich dobytku.

Czytaj dalej...

kominy

9. października 2017, 11:25
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

W jaki sposób czystość komina wpływa na koszty ogrzewania?

W kosztach dogrzania budynku znaczny udział ma efektywność sieci C.O. jako całości. Wspominając o niej na myśl przychodzą nam wszak najczęściej grzejniki lub kocioł, dużo rzadziej bierzemy pod rozwagę, iż częścią tej instalacji jest także komin. Niedocenianie jego funkcji w sprawności całej instalacji C.O. owocuje tym, iż szukamy winy za wyższe rachunki za ogrzewanie w jakimkolwiek z odcinków instalacji poza kominem. Jest on wszakże nie mniej znaczącym elementem jak wszelki inny.

Czytaj dalej...

deszcz

23. czerwca 2017, 12:02
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Bój nasz nieustanny z czynnikami atmosferycznymi....

Polska znajduje si? w tej strefie klimatycznej w jakiej warunki pogodowe narzucaj? wym�g ochrony przed ich niszczycielskim wp?ywem wszelakich komponent�w wyposa?enia dom�w jak r�wnie? odr?bnych struktur czy sprz?t�w znajduj?cych si? na zewn?trz. Dzieje si? w taki spos�b st?d i? poprzez du?? cz??? roku w Polsce mamy do czynienia z do?? wydatn? wilgotno?ci?…

Czytaj dalej...

klimatyzatory

8. maja 2017, 07:55
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Domowe sposoby na ochłodzenie latem

Sezon letni z reguły powoduje łamigłówkę w jaki sposób podołać zwrotnikowym ukropom, które będziemy musieli przetrwać w trakcie tych paru letnich miesięcy. Duszność jaka wówczas istnieje jest nadzwyczaj niesprzyjająca dla jakichkolwiek zwykłych prac. Wszyscy myślą jedynie o tym w jaki sposób się schłodzić wciągając spore dawki lodowatych napitków.

Czytaj dalej...

dom szkieletowy

2. lutego 2017, 13:00
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Budowa własnego domu w niedługim czasie

Fajnie jest pomieszkiwa? w swoim w?asnym budynku. W Polsce jest to marzenie wielu obywateli wi?c w wielu wyj?tkach kiedy tylko alternatywy materialne to umo?liwiaj? jest to przedk?adana strategia odno?nie mieszkania. Wszak?e gdy idzie o dob�r metodyki, w kt�rej powinien by? wybudowany dom nieraz nie przychodz? nam do g?owy odmienne alternatywy ani?eli to co widzimy, mianowicie budynek w stereotypowej metodologii budowlanej. A warto zaciekawi? si? opcjami, kt�re nieraz s? niepor�wnanie ta?sze, efektywniejsze oraz zezwalaj? na wprowadzenie si? do samodzielnego budynku w wyra?nie kr�tszym czasie.

Czytaj dalej...