Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

O mnie

| Komentarze zamkni?te

Nazywam si?Jerzy D?browski i urodzi?em si? oraz zamieszkuj? w Tychach w woj. ?l?skim. Z zami?owania jestem majsterkowiczem i ogrodnikiem, a moim hobby jest zajmowanie si? domem i ogrodem. Mj blog to pewna forma poradnika dla osb mi podobnych, ktrym zale?y na przyci?gaj?cym oko wygl?dzie obej?cia ich domu oraz na wygodnym mieszkaniu.