Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

15. sierpień 2017, 08:16
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Oszacowanie wartości mieszkania lub domu

Dużo ludzi musi stanąć pewnego dnia wobec potrzeby załatwienia określonych spraw w rozmaitego pokroju urzędach. Charakter tych spraw jest różnorodnej natury, mogą to być sprawy finansowe lub administracyjne. Pośród interesów dotyczących pieniędzy zazwyczaj mamy do czynienia z bankami albo ubezpieczycielami. Wiąże się to na przykład z sytuacją kiedy ktoś zabiega o kredyt na kupno domu albo musi wykupić polisę na jego ubezpieczenie.

Czytaj dalej...

deszcz

23. czerwiec 2017, 12:02
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Bój nasz nieustanny z czynnikami atmosferycznymi....

Polska znajduje si? w tej strefie klimatycznej w jakiej warunki pogodowe narzucaj? wym�g ochrony przed ich niszczycielskim wp?ywem wszelakich komponent�w wyposa?enia dom�w jak r�wnie? odr?bnych struktur czy sprz?t�w znajduj?cych si? na zewn?trz. Dzieje si? w taki spos�b st?d i? poprzez du?? cz??? roku w Polsce mamy do czynienia z do?? wydatn? wilgotno?ci?…

Czytaj dalej...

klimatyzatory

8. maj 2017, 07:55
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Domowe sposoby na ochłodzenie latem

Sezon letni z regu?y powoduje ?amig?�wk? w jaki spos�b podo?a? zwrotnikowym ukropom, kt�re b?dziemy musieli przetrwa? w trakcie tych paru letnich miesi?cy. Duszno?? jaka w�wczas istnieje jest nadzwyczaj niesprzyjaj?ca dla jakichkolwiek zwyk?ych prac. Wszyscy my?l? jedynie o tym w jaki spos�b si? sch?odzi? wci?gaj?c spore dawki lodowatych napitk�w.

Czytaj dalej...

altana

2. marzec 2017, 14:56
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

By altana była ozdobą ogrodu

Wszyscy farciarze, kt�rzy maj? dom z ogrodem doskonale rozumiej? i? ogarni?cie ogrodu nie jest ?atwe je?li podejmuje si? takiego postanowienia ambitnie. Naj?atwiej bezsprzecznie posia? traw? oraz pobiega? nieco z kosiark? – i po k?opocie. Jednak kiedy po??damy ?eby ogr�d by? wizyt�wk? w?asnego budynku oraz objawia? si? doskonale z ulicy to poch?ania to nader intensywniejszych zabieg�w i nak?adu zasob�w.

Czytaj dalej...

dom szkieletowy

2. luty 2017, 13:00
przez Jerzy Dąbrowski
Komentarze zamkni?te

Budowa własnego domu w niedługim czasie

Fajnie jest pomieszkiwa? w swoim w?asnym budynku. W Polsce jest to marzenie wielu obywateli wi?c w wielu wyj?tkach kiedy tylko alternatywy materialne to umo?liwiaj? jest to przedk?adana strategia odno?nie mieszkania. Wszak?e gdy idzie o dob�r metodyki, w kt�rej powinien by? wybudowany dom nieraz nie przychodz? nam do g?owy odmienne alternatywy ani?eli to co widzimy, mianowicie budynek w stereotypowej metodologii budowlanej. A warto zaciekawi? si? opcjami, kt�re nieraz s? niepor�wnanie ta?sze, efektywniejsze oraz zezwalaj? na wprowadzenie si? do samodzielnego budynku w wyra?nie kr�tszym czasie.

Czytaj dalej...