Własne M

przyjemnie jest żyć w Tychach

kominy

W jaki sposób czystość komina wpływa na koszty ogrzewania?

| Komentarze zamkni?te

W kosztach dogrzania budynku znaczny udział ma efektywność sieci C.O. jako całości. Wspominając o niej na myśl przychodzą nam wszak najczęściej grzejniki lub kocioł, dużo rzadziej bierzemy pod rozwagę, iż częścią tej instalacji jest także komin. Niedocenianie jego funkcji w sprawności całej instalacji C.O. owocuje tym, iż szukamy winy za wyższe rachunki za ogrzewanie w jakimkolwiek z odcinków instalacji poza kominem. Jest on wszakże nie mniej znaczącym elementem jak wszelki inny.

kominy

W układzie naczyń złączonych o efektywności decyduje najsłabsze ogniwo. Kanał kominowy określa ciąg, a przeto poprawne odprowadzanie spalin i sadzy jakie powstają w trakcie spalania paliwa stałego (węgla bądź jego form). Im mniejsza frakcja opału, którym opalamy w kotle tym więcej może wypływać sadzy i niedopalonych lotnych fragmentów, jakie przymocować potrafią się do ścian komina. Im więcej sadzy odkłada na wewnętrznych ścianach komina tym mniejsza jest jego średnica co ma wpływ na ciąg komina. Niewątpliwie im mniejszy jest ciąg przewodu kominowego tym fatalniejsze jest spalanie. Do prawidłowej pracy pieca obowiązkowa jest naprawdę sporo czystego powietrza, bowiem spalanie jest procesem utleniania. Nazbyt dużo dymu w przewodzie kominowym, jaki nie znajduje ujścia zakłóca ten proces.

Wynika z tego, iż trzeba okresowo szorować kanał kominowy żeby dopuścić do sprawnego spalania przez zabezpieczenie dobrego ciągu komina. W przypadku kiedy byśmy zlekceważyli te powinności w poprzednich sezonach grzewczych stan komina może ulec zepsuciu i konieczna może być regeneracja komina. Zwykle renowacja przewodów kominowych zawierać może taki wybór robót jak oczyszczanie maszynowe (przepchanie), tynkowanie komina od środka czy przemurowanie wystającego nad dach fragmentu komina. Jeżeli warstwa sadzy i smoły w środku kanału kominowego jest zbyt duża czyszczenie maszynowe może nie być produktywne. Sięga się wtedy po wypalanie zalegających warstw w technologii kontrolowanej. W pewnych szczególnych przykładach może jednocześnie wystąpić konieczność poszerzenia przekroju kanału kominowego – tzw. frezowania (zobacz frezowanie kominów jastrzębie), nie wyłącznie w sytuacji potrzeby zainstalowania wkładu kominowego. Tynkowanie komina z zewnątrz ma raczej charakter estetyczny.

Czysty kanał kominowy potrafi w widoczny sposób wpłynąć na skuteczność całego układu centralnego ogrzewania, a przy okazji uszczelniając go likwidujemy ewentualność skażenia tlenkiem węgla.

Komentowanie zakończone dla tego artykułu.

Komentarze zamkni?te

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.